du prof de français.punt.nl

Op zoek naar een add-on voor gebruik van data uit sheets, kwam ik per toeval uit op de add-on AppSheet. Zodra deze add-on is toegevoegd aan Google Sheets, kan je met de data een app voor gebruik op je smartphone genereren. Het werkt als volgt:

-Neem een spreadsheet waarvan de eerste rij kolomnamen bevat. Bij een adreslijst is de eerste rij dus voorzien van bijvoorbeeld Naam, Adres, Woonplaats enz Zorg er voor dat er daarna minimaal 5 rijen met data zijn. Ik heb de spreadsheet genomen met alle gegevens van mijn mentorleerlingen. De eerste kolom bevat de achternaam, de tweede de roepnaam, de 3e voorvoegsel enz.

 

- Installeer de add-on AppSheet en klik op Launch. Aan de rechterzijde van de spreadsheet staan afbeeldingen van eindresultaten maar dat is pas later van belang. Klik nu op de knop blauwe GO

           

- Op de site AppSheets maken we eerste een gratis account aan. Na aanmelding worden alle gemaakte AppSheets bewaard onder My Apps

- de spreadsheet die we gaan gebruiken wordt aan de rechterzijde wordt getoond. De eerste, tweede en derde kolom zijn zichtbaar. Het is een preview dus we kunnen testen wat er gebeurt als de eerste naam wordt aangeklikt. We zien vervolgens de overige gegevens verschijnen

    

Bovenaan deze preview staat “Preview other device sizes. Daarmee kan je testen hoe de AppSheet er uitziet op een smartphone of tablet  in verticale of horizontale vorm

In het middenpaneel staan diverse opties die aan/uit gezet kunnen worden.

 

Op deze bladzijde kan je ook naar een andere spreadsheet overgaan. Kies daarvoor Switch to another spreadsheet en je wordt naar je mappenlijst in Drive geleid.

Aan de linkerzijde staan diverse knoppen:

 • UX is het mogelijk themakleuren, logo, en achtergronden in te stellen. Bij Centre kan je diverse verschillende presentatievormen kiezen: charts, table, map en nog veel meer. Deze keuze hangt af van de data die je in de spreadsheet had staan
 • Settings gebruiik je voor naamwijziging en omschrijving. Voor meer functies bij Settings is een betaald account nodig
 • Share: Je stuurt de link eerst naar jezelf. In je mailbox ontvang je de link naar je spreadsheet

Klik op de link. Aangezien het de eerste keer zal zijn dat je de spreadsheet op de smartphone gebruikt, dien je eerst AppSheet via Playstore te downloaden. Als deze gedownload en geïnstalleerd is kan je je spreadsheet gebruiken als een app. Wanneer je op een gegeven moment meerdere appsheets hebt, vind je deze terug in je Gallery, Als de spreadsheet/AppSheet werkt zoals je ‘m wilt gebruiken, kan je de lay-out van de AppSheet aanpassen. Dat doe je  op de website

Het prettige van de add-on is dat de hoeveelheden data die in je spreadsheet staan, op een overzichtelijke manier op de smartphone verschijnen.

Tenslotte, op de site van appsheet.com staan talloze samples die je kan gebruiken en aanpassen.

 

Reacties

Parijs met Picasa en Zevisit

(Op een oude blog die ik ooit bijhield bij mijn vorige werkgever kwam ik deze post uit 2009 tegen. De moeite waard om te recyclen)

Op de site ZEvisit kan men audioguides downloaden. De nadruk bij deze audioguides ligt op plaatsen en streken in Frankrijk. Op de site zijn echter ook audioguides voor Amsterdam, Londen, Berlijn, Bejing, Cairo etc etc. De site mikt niet aleen op Franse bezoekers want zowel de site als (de meeste) guides zijn in meerdere talen beschikbaar. Zeker voor de niet-Franse lokaties zijn de audioguides in het Engels beschikbaar. Achter de knop wiki vindt men de transcriptie van alle audioguides.
Er is inmiddels ook een bescheiden aantal (engelstalige) videoguides beschikbaar  die met name gericht zijn op kunst en cultuur.  Zie bijvoorbeeld de videoguide over de Eiffeltoren. Gebruikers van iTunes kunnen een abonnement nemen op de wekelijkse updates van aanbod.
Nadat ik de audioguide voor de wijk la Défense in Parijs had gedownload en had uitgepakt (14 bestanden!), leek het me aardig Picasa ‘s in te zetten om een presentatie te maken. Immers, je kan een ‘film’ maken van je foto’s en er een geluidsspoor aan toevoegen. Ditmaal was het omgekeerd. Ik had een geluidsspoor maar geen beelden. Op basis van het verhaal van de gids en Google, was het niet lastig een aantal afbeeldingen te vinden. Via slim plakken en schuiven lukte het de beelden min of meer synchroon met de tekst te laten lopen. Tenslotte was een druk op de knop voldoende om het resultaat naar YouTube te sturen.
De combinatie van Zevisit.com en Picasa geeft docenten aardrijkskunde, geschiedenis, CKV, Frans, Duits, Engels etc volop mogelijkheden aantrekkelijke materialen te produceren voor gebruik in ELO of op websites.
Reacties

 Sinds dat we op school Chromebookkarren hebben, wordt het steeds aantrekkelijker om deze chromebooks in de les in te zetten. Helaas hebben we geen methode in gebruik die via (een licentie) veel aantrekkelijk materiaal aanbiedt, dus er zal mijnerzijds het een en ander in elkaar 'geknutseld' moeten worden. Vandaag 's begonnen met het ontwerpen van een antwoordformulier voor het oefenen van eindexamenteksten. Dit jaar heb ik een 5-VWO klas en draait het voornamelijk om het oefenen van Havo-teksten. Standaard schrijven de leerlingen de antwoorden in hun schrift of op een los blaadje. Dat leidt bijna altijd tot de situatie dat na een aantal lessen, wanneer een heel examen is geoefend, een aantal leerlingen hun eerdere antwoorden kwijt zijn. Het is dus niet mogelijk aan te geven wat het resultaat ofwel het cijfer voor zo'n oefenexamen is. Met Google Forms ga ik proberen hier grip op te krijgen. 

Als eerste stap besloot ik de vragen en antwoordmogelijkheden NIET te kopiëren naar het formulier. Dat is ten eerste veel werk en ten tweede is dat wellicht op te lossen via Google Sites. Hierover later meer.

Het examen bevat een groot aantal MC-vragen en dat maakt het ontwerp van een formulier wel erg eenvoudig: Maak een MC-vraag met 4 keuzes en kopieer deze zovaak als je 'm nodig hebt. Alle vragen vervolgens een vraagnummer gegeven. De meeste examens hebben tussen de 40 en 50 vragen. Vervolgens heb ik een aantal Pagina-eindes aangemaakt, net zoveel als er teksten in het examen zitten. In mijn formulier zijn dat er 15. Vervolgens sleepte ik telkens een aantal vragen naar een pagina-einde. Tekst 1 bijv 3, tekst 2 heeft er 5 enz enz.  

De basis is nu gereed. Vanaf nu kan ik het formulier al opslaan als sjabloon. Bij ieder te maken formulier voor een ander examen is het een kwestie van het verslepen van de vragen tussen de pagina-eindes.

Ik gebruik nu een kopie van mijn sjabloon en ga een aantal zaken aanpassen:

1) titel van het formulier (HAVO-examen 2011 tijdvak 1)

2) titels van de teksten

3) informatie over aantal punten per vraag (standaard staat er telkens '1 punt')

4 ) een aantal vragen aanpassen door van vraagtype MC te wisselen naar Tekstvraag

5) een aantal vragen omzetten van vraagtype MC naar raster. De zogenaamde juist/onjuist  of wel/niet vragen.

VOORDEEL 

De leerlingen maken bij dit formulier nog steeds gebruik van een kopie van het examen, zowel van tekstboekje als het vragenboekje. De antwoorden vullen ze in via chromebook. De antwoorden blijven bewaard en ze kunnen altijd de draad weer oppakken bij een volgende les. Intussen zie ik hun resultaten en voortgang in de spreadsheet die aan het formulier is gekoppeld.

VOLGENDE STAP

Als de leerling toch met een chromebook werkt, is het niet meer dan logisch dat hij ook de vragen en de tekst op het scherm krijgt maar dat wordt lastig. De leerling zou dan telkens van venster wisselen want het chromebookscherm is te klein om 3 vensters tegelijk te openen. Mogelijke oplossing is het gebruik van Google Sites. Daar kan je een pagina maken met twee kolommen waarin je links de vragen zet en rechts het antwoordformulier. Een prima oplossing maar Sites kan niet mijn pdf-document invoegen in een kolom. Ofwel, het pdf-document moet dan eerst geconverteerd worden naar een word-document en daarna in Drive worden opgeslagen. Het probleem van het wisselen van schermen  is nu deels opgelost want er moet nog steeds een tekst gelezen worden. Ik denk dat het gebruik van een papieren tekst en vragen + antwoordformulier op het scherm voor leerlingen een acceptabele manier van werken is. Binnenkort gaan we het uittesten!

Wordt vervolgd.

Reacties

 

 

 

Op mijn school werken we met daltontaken. Dat zijn taken waar de leerling een langere tijd mee bezig is en die hij uitvoert buiten de lessen die voor dat vak gegeven worden. Er wordt hoofdzakelijk thuis aan de opdracht gewerkt maar er zijn ook dagelijks 1 of meer daltonuren (afhankelijk per leerjaar) waarin de leerling aan de taak kan werken in een lokaal naar keuze en bij een docent naar keuze. Het is niet meer dan logisch dat een leerling een taak voor bijvoorbeeld Frans uitvoert in een daltonuur bij één van de docenten Frans. Het is dé plek om hulp te vragen, om woordenboeken te gebruiken, om met klasgenoten samen te werken enz.

Recentelijk verzon een collega een pittige taak waarbij de leerling 4 brieven schrijft. De opdrachten zijn DELF-georienteerd en op het juiste niveau voor de leerlingen geformuleerd. Ik verwachtte dat de leerlingen de opdracht zouden krijgen bij de docent in het daltonuur feedback te gaan vragen zodat ze met die feedback een nieuwe, verbeterde versie konden maken (en inleveren).

Tot mijn schrik las ik echter: "je stuurt het per mail naar de docent die je feedback geeft (per mail). Daarna stuur je een nieuwe versie" Ik ging even tellen en kwam toen uit op 3 mails per brief per leerling maal 4 (want 4 brieven) maal 100 (want ik heb 4 klassen). Dan kom ik uit op ruim 1200 mails!!!!!!! 

Dit lijkt me niet gewenst dus er moet snel een alternatief komen. Het liefst zo laagdrempelig mogelijk want niet ieder lid van de sectie is bedreven in het werken met ICT-tools zoals:

Magister - ELO - inleveropdracht: als je weet hoe het moet lijkt het eenvoudig maar na inleveren door leerlingen één grote klik-hel: na veel klikken ben je er pas, kan je het openen en aan de slag. Valt af

Drive: iedere leerling dient goed met Drive te kunnen omgaan en weet op de juiste manier te delen en rechten toe te kennen. Ze dienen een heldere naamgeving voor hun werk te gebruiken anders zoekt de docent zich suf ( 'Wat is van wie"?). De docent zal z'n Drive-map moeten kunnen organiseren/op orde hebben om snel toegang te hebben tot het werk. Is een optie. Mits ieder sectielid weet hoe het werkt en iedere leerling de juiste instructies heeft

PeerScholar: we hebben licenties om ermee te werken maar op een enkeling na weet niemand hoe het werkt. Leerlingen kennen de -engelstalige- software niet en moeten nog helemaal geïnstrueerd worden. De software loopt nog niet als een trein en is zeker voor tweede- en derdeklassers niet erg gebruikersvriendelijk. Aan de beheerkant is er aardig wat werk voor de docent. Is een optie. Mits de software prettig werkt en we als school de pilotfase 's goed afronden/evalueren. Dit is na een jaar nog steeds niet gebeurd. Vraag is dus wat we met die software eigenlijk willen doen?

Zijn er nog meer tools? Jazeker maar het moet wel in dienst staan van de docent én de leerling.. Ik hanteer daarbij al een hele tijd de 3 G's: Genot, Gemak, Gewin. Zowel voor leerling als de docent moeten die 3 G's terug te vinden zijn. Echter, bij 1200 mails in het vooruitzicht wordt het eerder RSI dan GGG

Reacties

Recentelijk hebben leerlingen uit de 3e klas een leesboekje gelezen. Ze kregen er ook een opdracht bij die ditmaal niet bestond uit het maken van een verslag. Dat heeft overigens niet zo veel zin want van alle titels zijn verslagen eenvoudig te vinden op diverse sites zoals scholieren.nl of uittreksel.nl enz). De kinderen konden kiezen uit drie titels die algemeen bekend zijn op de VO-scholen.

De opdracht was het maken van een MC-vraag met drie ABC-antwoorden bij elk hoofdstuk. Voor het inleveren koos een aantal leerlingen voor het delen via Google Drive. Dat was wel zo prettig want ik wilde op mijn beurt via Forms een toets gaan maken met behulp van de ingeleverde vragen en antwoorden. Dat was een hele -digitale- stapel want 4 klassen, ruim 110 leerlingen gaven me gemiddeld 7 vragen + antwoorden per persoon. Kortom, bijna 800 toetsitems werden me in de schoot geworpen betreffende over de boekjes C'est fini, Emma, Destination France en Superstar . Hoe kon ik deze aantallen makkelijk verwerken in Forms?

Ten eerste besloot ik een startbladzijde te maken waar de leerling een verplichte keuze moet maken bij de genoemde titels. Op basis van die keuze komt de leerling op de juiste bladzijde met vragen over het gelezen boek

Daarna wilde ik per titel een bladzijde met tenminste 15 vragen. Dat zou betekenen dat ik telkens een MC-vraag zou moeten maken en bij elke optie een tekst bij A, B en C te plakken. Een snellere oplossing is het gebruiken van de helptekst waarin de drie antwoordmogelijkheden staan. De leerling kiest dan slechts de A, de B of de C. Kortom, door 1 MC-vraag te maken met A, B, C als antwoord en deze 15 keer te kopiëren, stond een groot deel van mijn toets al klaar. Nu nog even de vraag kopiëren en plakken bij Vraag en de antwoorden in de regel Helptekst

 

De laatste stap is het maken van een afsluitende vraag die de leerling bij de eindpagina brengt. Alleen zo kan hij de antwoorden versturen.

 

Samengevat:  het is mogelijk een toets over drie leesboekjes in één bestand onder te brengen: de eerste bladzijde stuurt de leerling naar één van de drie 'blokken' binnen de toets. Aan het eind van elk blok is een verwijsvraag naar de verzendpagina.

De toets is nog niet gereed maar ik zie nu al een groot serie voordelen:

- toevoegen van een nieuw leesboekje in de toets: startpagina aanpassen en een nieuw blok van MC-vragen aanmaken

- verwijderen van een leesboekje kan snel door de keuze voor de titel uit de startpagina te halen. (het blok met vragen blijft aanwezig maar wordt niet zichtbaar)

- aanpassen van vragen binnen een blok

- aanvullingen per blok met andere vraagtypes

- format dat voor meerdere onderwerpen geschikt is

 

... en waarschijnlijk zal de praktijk nog meer toepassingsmogelijkheden opleveren

Reacties

Al tijden zit ik te broeden op een stukje over de Edcamp 'unconference'op 5 oktober in Houten. Het is er niet van gekomen omdat een aantal collega's zeer snel hun ervaringen op hun eigen blog zetten. Toen ik die allemaal las, had ik het gevoel er niets meer zinnigs aan toe te voegen. Immers, ze hadden allemaal hetzelfde gevoel als ik:

 •  leuk
 •  aantrekkelijk
 •  laagdrempelig
 •  practisch
 •  niet commercieel
 •  'down to earth'
 •  voor en door docenten
 •  inspirerend

Met een hoofd voor ideeën en plannen reed ik op mijn vrije zaterdag (en ook nog 's de dag van de leraar!) naar huis. Het was net alsof ik een uitgebreide maaltijd met veel gangen had genuttigd en niet meer precies wist wat er allemaal op het menu stond:

 •  amuse-gueule : veel smakelijke kleine hapjes op een groot bord: welke ga ik kiezen
 •  l'entrée froide : laat ik 's beginnen met een portie "Feedback geven en krijgen" : heel smakelijk!
 •  l'entrée chaude: Flipping  the classroom een heerlijke warme appetizer
 •  entremet : gesprekjes met de disgenoten
 •  plat principal: werken met Google Forms op een bedje van economische opgave
 •  le trou normand: even bijkomen met een -zelfmeegenomen- frisdrankje
 •  dessert : heerlijke toetsvragen die tot nadenken stemmen
 •  plateau de fromages : diverse voorbeelden van werken in de biologielessen

 

en de rekening voor dit diner? Helemaal niets!!!

Het hele diner is tenslotte prima samengevat in een filmpje dat die dag is gemaakt. Hopelijk komt er binnenkort weer zo'n heerlijk diner!

 

 

Reacties

Leuk om even door mijn blog te bladeren en te ontdekken dat mijn eerste post van januari 2005 is. Lang geleden dus in blogtermen. De titel van de eerste post?: DPF en het assessmentdossier. Ben benieuwd of in de afgelopen 8 jaar daar veel vorderingen in gemaakt zijn.

Reacties
 
mda Jordy:
Hoe ziet je twitternetwerk er uit? Met mentionmap zie je dat in 1 oogopslag
 
Voer je Twitternaam in en je ziet aan wie je allemaal bent gekoppeld
 
 
Lees meer...
mda Willem:
 
John van Dongen legt in zijn presentatie uit wat Digital Creator is:
"..een concept dat zich richt op het overbrengen van boodschappen met behulp van audio- visueel materiaal. Het is door de eenvoud van de gratis applicaties uitstekend geschikt om docenten te overtuigen van hun eigen mogelijkheden met betrekking tot ict in de klas. Het geeft een aanzet tot de Kennisbasis ICT, waarin de ict beroepscompetenties voor docenten is weergegevenInteressante videopresentatie"
 
De video duurt ruim 13 minuten
 

ict professionaliseringstool voor docenten from John van Dongen on Vimeo.

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl