du prof de français.punt.nl
Da's pas mooi gebruik van Prezi: 
[mda Hans]
Lees meer...
Sinds kort begeef ik me in het HR-wereld van Yammer. Is leuk (geef ik toe) en leuker nog dan Twitter. Net op het moment dat ik dacht dat het niet-leuk vinden van Twitter aan mij lag, lees ik het volgende:
 

Jongeren lopen niet erg warm voor Twitter. Ze onderhouden contacten liever via een chatprogramma of via online telefonie. Dat blijkt uit onderzoek van Ecreation onder ruim vijftienhonderd Nederlandse jongeren. Voor eenvijfde van de ondervraagden is het onderhouden van een persoonlijk profiel op bijvoorbeeld Hyves de belangrijkste online activiteit.

Bijna de helft van de jongeren spendeert tussen de een en drie uur per dag op het www.

Microblogdienst

Twitter behoort niet tot de favoriete bezigheden op het internet. Via de microblogdienst kunnen gebruikers elkaar door middel van korte updates op de hoogte houden van het reilen en zeilen. Ondanks dat de dienst de laatste tijd flink in de spotlichten staat, is de dienst vooralsnog niet geliefd onder jongeren. Dat concludeerde nu.nl.

Is dit bericht dan -weer- een voorbeeld van een verkeerde veronderstelling ( "de jeugd loopt voorop, wij lopen achter", "de NET(Next) generation komt er aan!", "dit zijn de studenten waar we binnenkort mee te maken hebben") ?????. Hoe komt het toch dat er telkens over ontwikkelingen eerst heel hoog in de boom geklommen wordt en dat er daarna behoorlijk genuanceerd wordt?  Draaide een paar jaar terug niet alles om Second Life? Als er nu iets in de krant staat over Second Life, is het om de 'leegstand' te melden.
Bovenstaande klinkt misschien wat somber, zwartgallig maar voor mij zijn het voorbeelden dat het misschien toch niet zo snel gaat als we denken of willen.
Lees meer...
home :: Profielen

Bron: Profielen online 

ICT in het onderwijs

31-10-2008 - Onlangs vond de icto-caroussel plaats. Met korte en krachtige presentaties werd een aantal praktijkvoorbeelden van ict-inzet in het HR-onderwijs getoond.

Studenten toerusten met vaardigheden om zich staande te houden in een snel veranderende en globaliserende wereld, dat is volgens Astrid Hartman, manager bij O(nderwijs)& K(waliteit), de reden van de inspanningen die op allerlei plekken in de hogeschool worden geleverd om ict een plek te geven in het onderwijs.

Zo krijgen deeltijdstudenten cmi (communicatie, media en informatietechnologie) een, contextgebonden, deficiëntietoets Nederlands via N@tschool aangeboden, waar die toets over het algemeen vanaf papier wordt afgenomen. Mumin Er, docent bedrijfskundige informatica: ‘We hebben geen behoefte aan teksten over toneel, wel over automatisering. Wij hebben op deze manier een contextgebonden toets ontwikkeld.’

 

N@tschool is overigens nog niet bij elk instituut even intensief in gebruik. De instituten voor gezondheidszorg en financieel management zijn al heel ver, terwijl de opleiding personeel & arbeid (p&a) met de invoer bezig is. ‘Docenten zijn op dit moment aan het oefenen’, vertelt Marcel Menheere van p&a. ‘Zij moeten op dit moment met hun manager documentatie uitwisselen via n@tschool, ook documentatie rond de gesprekscyclus. Op deze manier leren zij zelf hoe het systeem werkt zodat zij volgend jaar langs deze weg gemakkelijk met hun studenten kunnen communiceren.’ De invoer van n@tschool roept gemengde gevoelens op, zo is de ervaring van Menheere. ‘Over het algemeen zijn de sociale opleidingen niet zo enthousiast over het gebruik van ict in hun werk, daar valt nog een wereld te winnen. Ik ben er een voorstander van dat alle docenten van de HR hun ecdl-diploma, het Europees computer rijbewijs, moeten halen.’Lees meer...
Soms krijg je het idee dat je voorgevoelens voorspellingen waren.
De laatste tijd hoor en las je weinig meer over  Second Life. Ik was bijna vergeten dat ik er een account had totdat ik de volgende kop las:
Second Life verandert langzaam in spookstad. [bron]
Naar het schijnt trekken de avatars weg en vertrekken naar virtuele noorderzonnen. Bedrijven kampen met 3D-leegstand en wat er nog rondloopt is een verdwaalde 'company-avatar'.
Voorspeld werd dat SL de opstap is naar andere virtuele werelden. Ik heb ze nog niet gezien. Wie wel?
 
Lees meer...
Regelmatig zijn er discussies over het computergebruik door de puber. Als het in onze ogen teveel is, is het voor hem net genoeg. Als wij zijn computeractiviteiten zinloos vinden, vindt hij ze juist zinvol. Afijn, we vinden wel een balans en we verwachten in feite een soort "natuurlijke regularisatie"
Maar toch....
Deze week kwam er een brief binnen van de school van de puber. De meeste brieven zijn normaal, zakelijk en informatief. Maar deze geef ik graag het stempel "leuk, komisch, waar-halen-ze-het-vandaan-zo-leuk"
Wat is er namelijk aan de hand? de ouders van de klas worden gewaarschuwd dat de leerlingen veel internetsites gebruiken voor het maken van hun huiswerk!. Jawel, gewaarschuwd !

Langs deze weg vragen wij uw aandacht voor het feit dat wij sinds enige tijd bemerken dat de leerlingen [..] voor het maken van hun huiswerkopdrachten in toenemende mate gebruik maken van een internetsite waarop alle antwoorden van alle in Nederland gebruikte lesmethoden [..]te vinden zijn.

Natuurlijk wisten we al dat onze puber daarvan gebruik maakte. In mijn eigen schooltijd maakte ik ook wel's gebruik van andere bronnen om aan antwoorden te komen. Maar toch, waar zouden de docenten dat dan aan gemerkt hebben?
het gaat verder:
Helaas is het niet of nauwelijks mogelijk deze praktijken middels sancties een halt toe te roepen. Nog minder kunnen wij de leerlingen beletten deze site te gebruiken.
Dat doet me goed. Nu weten zowel de docenten als wij dat we er niet omheen kunnen!. Die sites zijn er nu eenmaal. Maar wat nu? De oplossing dient zich aan:
Aangezien wij echter van mening zijn dat het huiswerk niet alleen een verantwoordelijkheid van de leerlingen maar tevens die van de ouders is, leek het ons een goede zaak u van onze zorg deelgenoot te maken.
Aha, wij, de ouders,  moeten met onze puber het huiswerk gaan maken en toezicht houden op de bronnen die hj raadpleegt! doen we dat niet, dan komt het volledig op de schouders van de docent en dat is blijkbaar niet de bedoeling. Maar welk risico lopen we nu?
In de eerste plaats maken de leerlingen zich de behandelde materie niet eigen, hetgeen er ten tweede toe leidt dat bij overhoringen en repetities de cijfers dramatisch dalen.
Als laatste willen wij nog wijzen op een kwalijk bij-effect, namelijk dat de aandacht van de leerlingen tijdens de lessen zienderogen verslapt. Blijkbaar is een aantal van hen van mening dat opletten niet nodig is omdat ze de volgende dag hun huiswerk toch helemaal in orde hebben.

Lees ik dat nou goed? Dus als je antwoorden overneemt van een site, gaan cijfers dramatisch dalen? en erger nog, de aandacht voor de les gaat verslappen hierdoor?
Na drie keer lezen kwamen nu langzamerhand de tranen in de ogen maar wel met dubbele gevoelens erbij. Enerzijds een soort schaamte dat de sectie in feite aangeeft dat ze niet in staat is aantrekkelijke lessen te verzorgen, dat ze huiswerkopdrachten niet zodanig kunnen formuleren dat antwoorden kopiëren van een site weinig zin heeft, en dat bij hun probleem ouders nu ineens medeverantwoordelijk moeten zijn.
De docenten besluiten er wel iets aan te gaan doen:

wij [willen] al het mogelijke doen om de leerlingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Wij hopen dat we er op mogen rekenen dat ook u hierover met uw zoon/dochter zult spreken en er, zo mogelijk, op zult toezien dat bij het maken van het huiswerk de bewuste internetsite niet (meer) wordt geraadpleegd.

Beste docenten, beste collega's: ik ga helaas niet mee in uw advies richting ouders. We leven nu eenmaal in 2008 en pubers laten zich steeds minder de "huiswerkles" lezen. Mischien is het handiger als u zich meer gaat verdiepen in juist die leerlingen die we allemaal als Net-Generation bestempelen. en meer nog, 'reflecteer''s op uw vak en vakdidaktiek!. Als de leerlingen veranderen, moet u misschien wel meeveranderen?

Oh ja, de puber had de brief ook gelezen en lag in een deuk: "en dat schrijven ze nu !? we hebben nog maar twee weken les!'
Lees meer...   (1 reactie)
De nieuwste Firefox-versie 3 kan zorgen voor een slecht werkende N@Tschool. Met name de Mac-gebruikers kunnen hier als eerste last van krijgen.
Tip: Gewoon nog even de huidige versie van Firefox gebruiken totdat binnenkort de fix voor N@Tschool geïnstalleerd is.

Sinds zeven uur vanavond Nederlandse tijd is de nieuwste versie van Firefox, Firefox 3, te downloaden. Dat gebeurt massaal. Na een kleine anderhalf uur staat de teller al op 507.148, en dat loopt met de minuut op.
 

Lees meer...
Het is niet moeilijk snel op de hoogte te raken van wat er gebeurt.  Als ik mijn browser (Firefox) opstart, gaan er direkt twee tabbladen open. Eén ervan toont Symbaloo met default het tabblad rss-feeds. Tegelijkertijd is er de FF-bookmarkstoolbar. Beiden lieten vanavond zien dat studenten van de Hogeschool een prijs hebben gewonnen:
Studenten van de Hogeschool van Rotterdam hebben met de milieugame Guardian of Eden de eerste prijs gewonnen in de Imagine Cup 2008 van Microsoft. 
Dat is mooi! en van harte gefeliciteerd dus.
Morgen even checken bij de collega's wie hiervan op de hoogte is (Hoe "web 2.0" zijn ze?
Lees meer...
Ik ben van Hyves af!. Ik heb er lang over nagedacht om te kijken welke meerwaarde het voor mij persoonlijk had. Ik ben er niet achter gekomen.
- De oude lagereschoolvriend heeft op mijn krabbel niet meer gereageerd;
- verre-via-via-mensen willen me in hun clubje opnemen terwijl ik ze nauwelijks ken en hooguit 1x per jaar zie op een verjaardag of zo;
- een oud-leerling stuurt kort en  vriendelijke berichtje ("hoi, alles goed?") and that's it.

Nee, echt warm lopen voor Hyves deed ik al niet al was het alleen maar vanwege de onoverzichtelijkheid in de navigatie en het weinig intuitieve in bijvoorbeeld krabbels beantwoorden of op tikken reageren. Of: een uur stoeien met de kleuren en indeling en dan nergens een duidelijke "save" tegenkomen. Of -en dat was de druppel- Joop van der Ende die graag wilt weten wat mijn favoriete merken zijn zodat ik "gericht benaderd" kan worden.

Het was even zoeken om van het account af te komen maar het is gelukt. Hyves wil je niet direct laten gaan dus de ene "weet u het zeker?" volgt de andere. Maar toch, ik ben er uit.
Voor een grote groep mensen heeft Hyves waarschijnlijk wel zijn waarde. Anders zijn er niet zoveel Hyvers natuurlijk. Maar of ze allemaal wel zo actief zijn is natuurlijk een tweede. 
Ach, wil iemand per se mijn "vriendje" zijn, een gewoon mailtje, een bezoekje, een borrel kan toch ook?

 
Lees meer...   (3 reacties)
Homo Zappiens, NetGeneration, Googlegeneration, generatie Einstein enz enz. Hoe vaak komt deze termen niet voorbij om maar aan te geven dat wij, "de ouderen", te maken hebben met jongeren die ons voorbij gaan in ICT-gebruik. Als ik dan zeg dat de vertegenwoordigers van die generatie zich niet in mijn directe omgeving bevinden (althans niet zichtbaar), is hoon mijn deel. Ik ga bijna twijfelen. Ben ik dan echt zo blind of lijkt dat dan maar zo? Als ze er zijn, waarom zie ik ze dan niet/ Of zitten ze toevallig op een andere school?
 
Studenten die een tijdje buiten de school zijn voor bijvoorbeeld een stage, hebben 'recht' op begeleiding door hun coach op school. Of de student in binnen- of buitenland zit is in feite niet relevant. Het is dus van belang dat beide partijen weten hoe ze met elkaar effectief kunnen communiceren, bestanden uitwisselen enz. En als je het dan weet, dan is het natuurlijk handig om daar afspraken over te maken.
Afijn, na een aardige discussieronde met coaches en studenten werd op een gegeven moment een serie tips rondgestuurd. (NB: de tips komen van een student; de citaten zijn -uiteraard- letterlijk overgenomen)
 
1) "Ik zou zeggen KEEP IT SIMPLE, [..] Gebruik gewoon de middelen die iedereen kent:
een van die middelen is de email:"

"Ook hotmail of gmail zou gebruikt kunnen worden, maar dit alleen als er beantwoord word op de email van een student. Als een docent zelf een email opstelt dan moet de student zelf zijn/haar webmail bekijken"


Tegen de verwachting in is e-mail dus nog normaal maar de voorwaarden bij hotmail en gmail maken het voor mij in ieder geval niet duidelijker!. Dan maar iets moderners? MSN? een weblog?

"MSN is leuk, maar zal geen toegevoegde waarde hebben. De student zit in [het buitenland] nauwelijks op MSN.
Een blog word door sommige studenten serieus bijgehouden, en als een coach geinteresseerd is kan het bekeken worden, maar daar moet het bij blijven"


Communicatie moet gewoon via email en telefoon (in noodgevallen) gaan.
In de discussie kwam ook een nieuw te maken site naar voren:

Informatievoorziening zou via een speciale [opleidings-] site moeten gaan. Natschool is het resultaat van mismanagement, al bij de eerste pagina krijg ik het gevoel de hele pc uit het raam te gooien (hetgeen denk ik niet de bedoeling is). De enige reden waarom ik natschool zou kunnen begrijpen is het niet willen publiceren van readers en handleidingen aan mensen waarvoor dit eigenlijk niet bedoelt is.

Maar een inlogsysteem kan ook op een
[opleidings-]site gebruikt worden, of een systeem met wachtwoord als je een bestand wilt zien.
Het belangrijkste is dat een breed kader van informatie makkelijk beschikbaar moet zijn:
 
Enzovoorts enzovoorts. Alle tips hebben een hoog Web 1.0 gehalte en als er iets is wat richting Web 2.0 applicatie gaat zoals blogs, dan worden docenten in feite uitgenodigd om slechts te kijken naar wat de student te melden heeft. Eenrichtingsverkeer en weinig interactie in feite. De suggestie van de speciale website onderstreept dat want het moet een breed kader van informatie bieden. De ELO met PC en al het raam uitgooien en vervolgens een website inrichten met een wachtwoord ervoor? Feit is dat er vanuit de opleiding aan het laatste wordt gedacht. En daar gaan we dus weer: website bouwen, zelf beheren, zoeken naar technieken, continuïteit proberen te waarborgen etc etc. En waarom? Om snel in te haken op wat de studenten willen. Is dat inspelen op de moderne student, op de nieuwe generatie studenten of de homo zappiens? Welnee, want die is er nauwelijks. de student van nu wil gewoon de simpele, oude web 1.0 dingen. veilig en vertrouwd.
Maar goed, het ging om die zogenaamde Netgeneration. Ik heb als 's eerder gedacht dat deze eigenlijk in theorie bestaat (en daar ben ik niet alleen in). Als ik de suggesties uit de mail van de student zie, moet ik toch even achter de oren krabbelen: Men zegt dat ze er zijn, maar mijn vraag is waar???

Lees meer...
Vorige week  heeft de TMA-coordinator SLC een bijeenkomst georganiseerd waarin gesproken werd over de inzet van e-middelen bij het begeleiden van studenten. De bijeenkomst waar geleid door de docent/onderzoeker René Slootweg (CMI). Hij onderzoekt hoe de interactie met electronische middelen verloopt en welk menselijk aspect hierbij wel/niet cruciaal is voor het slagen van de interactie. De uitgenodigde studenten hadden zojuist hun stage-/studieverblijf in Azié achter de rug en konden dus vanuit die ervaringen vertellen hoe zij het contact met het thuisfront (lees: Hogeschool) hebben ervaren. Natuurlijk waren er ook coaches aanwezig.De bijeenkomst maakte duidelijk hoe verschillend er gedacht wordt over de "nieuwe media" door de verschillende groepen. De coach stuurt een email met de bedoeling "een teken van leven te ontvangen" en  de student verhaalt van zijn ervaringen op een blog ( waarbenje.nu werd een aantal malen aangehaald). Terugkerend element in de gesprekken was de vraag hoe de student de POW-opdrachten  (=Persoonlijke Ontwikkeling) uitvoeren moest (deadlines, inhoudelijk onduidelijk) en hoe hierover met de coach werd gecommuniceerd. In de gesprekken werd regelmatig een  mogelijk communicatie(hulp)middel genoemd ("gmail, da's pas handig"; "ik gebruik dan Skype hoor") maar telkens bleek ook dat genoemde middelen voor een andere situatie, binnen een andere context niet geschikt was. Zet je de uitwerking van je opdracht op een blog?; betrek je een docent bij gesprekken met Skype?; waarom is er geen info-site waar alle practische informatie makkelijk terug te halen is? Is het wenselijk met een coach MSN te gebruiken voor -zakelijke- gesprekken? Al discussiërend kwam ook naar boven dat de opdrachten POW aan een herziening toe zijn. De studenten hadden bij een aantal opdrachten het gevoel dat "we het allemaal voor jullie doen" en dat de P van Persoonlijk vaak ontbrak. "Wanneer is het persoonlijk als we binnen een strak kader moeten werken?" was een opmerking.
Tijdens de bijeenkomst was goed te merken dat het formele en informele door elkaar lopen en dat er geen duidelijke scheidingslijn is aan brengen. Een en hetzelfde instrument werkt perfect bij het informele maar is daarentegen belemmerend in een formele setting. Zo wordt MSN veel gebruikt tussen studenten onderling en wordt er veel informatie uitgewisseld maar als een gesprek met een docent/coach gevoerd moet worden, worden de studenten minder spontaan, wellicht terughoudend in hun informatieuitwisseling. Studenten geven in die situatie juist de voorkeur aan een e-mail.
De discussie met studenten en coaches maakte helder dat we te maken hebben met
- welk soort informatie wordt er uitgewisseld en met wie?
- welk communicatiemiddel is hierbij het meest geschikt?
- binnen welke context vindt het contact plaats.?

Deze 3 aspecten komen samen in:
Hoe ziet de organisatie van de begeleiding er uit?
Welke afspraken horen bij deze organisatie?
 
Een half jaar stage lopen in Azië is een andere setting (organisatie) met andere afspraken dan een kortlopende stageperiode in Nederland. De student die wil klagen over de kwaliteit van de begeleiding in het buitenland, zal een ander communicatiemiddel gebruiken dan de student die het thuisfront wil informeren over zijn dagelijks leven in Singapore bijvoorbeeld.
De bijeenkomst werd afgerond met een tweetal voorstellen die een eerste stap zijn naar een verbetering:
- het instellen van een 'vast' MSN-spreekuur
- het creëren van een soort portaal waarop studenten verwijzingen vinden naar informatie vanuit de opleiding, weblogs van medestudenten, een prikbord, een forum, een chatruimte enz.

Er zal veel moeten gebeuren om dit op korte termijn mogelijk te maken: Niet elke docent gebruikt MSN, de organisatie moet het spreekuur opnemen in het rooster én takenpakket van begeleiders, een portaal moet ontwikkeld en beheerd worden, gebruikers wel/niet geregistreerd worden, enz enz.
Waar niet expliciet over gesproken is, is een soort begeleidingsprotocol waarin wordt beschreven welke 'toolkit' de opleiding gebruikt bij de begeleiding, welke van de aangeboden middelen per situatie het meest of het minst geschikt is, op welke  momenten het contact het beste kan plaatsvinden enz.
Wellicht is het een idee als men van diverse usecases (ervaringen) uit gaat en aan de studenten vraagt per case te bedenken welke tool zij het meest geschikt vinden. Op die manier krijgt de opleiding een beeld van wat de student wil en kan men daar op inspelen.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl