du prof de français.punt.nl
Vanavond kwam de puber hevig briesend thuis van een hertentamen bij de studie econometrie. Ook nu weer ging er het een en ander mis. Ten eerste was er de eerste opgave die uit 3 delen bestond en waarvan de uitkomst uit onderdeel 1 nodig was voor de onderdelen 2 en 3. Iedere student wist dat de uitkomst nooit boven de 100 kon zijn maar toch was dat bij een groot aantal het geval. Daarmee was het onmogelijk om aan deel 2 en 3 van de opgave te beginnen. Volgens de studenten die hierover hardop klaagden, kon het niet anders of er zat een fout in de opgave. Een andere verklaring voor het feit dat zovelen vastliepen, was er niet. De surveillante besloot hiervan een notitie (klacht?) te noteren op het protocol.  Tijdens opgave 2 kwam een docent binnen met een correctie voor opgave 2. Het was niet de docent die verantwoordelijk was voor dit tentamen (de verantwoordelijke docent was met vakantie) maar hij had blijkbaar wel de instructie gekregen bij elke student een briefje neer te leggen met de juiste gegevens. Daarmee was opgave 2 wél correct te maken. Dit alles roept toch wat vragen op. Ten eerste: hoe kan een hertentamen een zodanige fout bevatten dat alle studenten hiermee een verkeerde uitkomst krijgen en dus het vervolg van de opgave niet kunnen maken? Ten tweede, waarom komt het erratum bij de opgave terwijl de studenten er al mee bezig zijn? Ik begrijp dat niet omdat ik van een hertentamen mag verwachten dat het door de docent al 's een keer is gemaakt en wellicht afgenomen. Pas als je het zelf maakt, zie je wat er niet aan klopt. Vervolgens begrijp ik niet dat men studenten die, toch al nerveus voor een hertentamen, tijdens de sessie worden gestoord met het aanleveren van juiste gegevens. Als ik dit zou doen bij een schoolexamen havo5 of vwo6 word ik direct op het matje geroepen, het schoolexamen ongeldig verklaard en mag ik onder supervisie en overleg een nieuwe maken. Maar ja, dat is voortgezet onderwijs en geen 'wetenschappelijk onderwijs'
Lees meer...
Ik was heel benieuwd naar het rapport over de onderwijstijd. De puber, de pappa en de leerjaarcoördinator hebben hier immers veel over gesproken. Eerste actie was toch even weten wat het kernwoord is via Wordle.net. Het doet me deugd te zien dat het om leerlingen gaat en onderwijstijd. Wel jammer dat het woordje kwaliteit een beetje in de verdrukking is geraakt.
 
"
Lees meer...
Het is herfstvakantie dus het gezin is volledig en compleet 24 uur per dag bij elkaar. Alhoewel, puber-tijd is andere tijd dan ouder-tijd. Op het moment dat het paadje in de voortuin 3/4 opnieuw is gelegd en vader aan lunch toe is, start de puber met het ontbijt. En met een vraag: er komen steeds irritante pop-ups op zijn pc die zeggen dat hij besmet is. De PC dan.
.
 
s Avonds, toen het werk in de tuin af was, toch maar 's gekeken. Tja, en toen trapte papa er in!. Het was een bedrieglijke melding die erg veel weg had van het beveiligingscentrum van Windows. Zelfde plek in systeemvak, zelfde ikoon. Afijn, een klik ... én toen begon de ellende. XP Antispyware 2008 ging zich installeren. Verwijderen via Configuratiescherm> software dan maar? Neen, helaas. Het leek wel of het met het uur erger werd: iedere handeling leek wel iets nieuws uit te lokken en op een gegeven moment was het bureaublad  vervangen door een grote afbeelding die over het hele scherm aanklikbaar was. Zat je net naast een snelkoppeling, hop, kwam je weer op de verdachte site. Papa zweten, puber zweten. Via Veilige Modus er in geslaagd een groot aantal data over te hevelen naar de 2e harde schijf. Zou toch zonde zijn als alles van Maple Story en RollerCoaster Tycoon verloren zou gaan! Uiteindleijk de meest radicale oplossing gekozen: format c:. Daarna kon alles weer opnieuw geïnstalleerd worden.
Twee avonden van de vakantie zijn in ieder geval al nuttig besteed. Puber blij dat alles het weer doet.
Vraag is eigenljk waarom hij het zelf niet kon oplossen?? Of ben ik van de Einsteingeneration? Einstein  was toch een oude man?
'
Lees meer...   (2 reacties)
Hevig verontwaardigd komt de puber thuis. 'Ze hebben voor me uitgerekend dat ik 4,8 uur tekort kom. Je denkt toch zeker niet dat ik dan langer op school blijf!' Het begin van de woedeuitbarsting wordt vergezeld door een brief die de afdelingsleider aan de leerlingen heeft uitgedeeld. Daarin wordt uitgelegd dat er voor elke leerling een aantal uren te weinig in het rooster staat zodat er 'een verplichte norm niet wordt gehaald'. Ja hoor, het geëmmer over de uren is alweer gestart. Op de voorlichtingsavond wordt er door ouders hevig over gediscussieerd. In de bovenbouw hebben de leerlingen met al die verschillende profielen en vakkeuzes bijna een persoonlijk rooster zodat er per leerling een aparte rekensom is gemaakt voor het aantal uren dat 'ze missen'. De getallen vlogen om de oren: "mijn dochter moet 7 uur inhalen"; "de mijne 4,8". Het begon me te duizelen. Waar praten we over? welke norm? De school neemt 1000 uur als uitgangspunt, op de site van OCenW lees ik 960 (minimum) bij 40 weken; de school rekent weer met 36,5 weken, enz enz. De hele getallendiscussie werd een brij en waar het om gaat, goed onderwijs, leek wel naar de achtergrond te zijn verschoven.
In de ogen van de leerlingen is het alleen maar onduidelijker geworden. Op het moment dat ze na heel veel mentorlessen in de derde klas tot een verantwoorde profielkeuze zijn gekomen,  de vakken in de vrije ruimte hebben gekozen,  de SLU's hebben 'bestudeerd' en zich hebben voorbereid op 3 jaar tweede fase, wordt in de tweede schoolweek eenvoudig gezegd dat ze uren tekort komen. Sterker nog, het wordt benoemd als "uren gemist". Ik keek naar het rooster van de puber (26 lesuren; 3 tussenuren) en vroeg me toch echt af wat hij nu precies mist: er staat 3 uur Nederlands, 2 uur WisD, 2 uur WisB, 3 uur Frans, 4 uur Latijn en ga zo maar door. Geen onaardig lesprogramma zou ik zeggen. Wat hij dus mist, is mij niet duidelijk. Mist hij een uur Natuurkunde soms? of een uur Scheikunde? met de formulering "uren missen" kom ik niet ver. De school wel: de puber mist een aantal uren ( " niet onze schuld; vraagt u maar aan Bijsterveld"), deze moet hij inhalen (?) en de oplossing is vervolgens snel gevonden. De V4-pubers moeten (jawel: MOETEN) die uren besteden aan zelfstudie in bijvoorbeeld de mediatheek onder de leiding van een mediathecaresse of bibliotheekmoeder.  In plaats van begeleide onderwijstijd onder leiding van een docent is hier sprake van surveillance door een niet-docent of vrijwilleger. Ofwel, het bekende ophokken is alweer begonnen. Meest opvallende en in feite ook meest storende in  deze situatie is het gemak waarmee de problemen waar de school mee worstelt naar de leerlingen wordt doorgeschoven. In de brief aan de leerlingen wordt gesteld dat "plannen nu heel belangrijk wiordt" Daar is in de onderbouw nooit aandacht aan besteed!!. Vervolgens zijn de mentoren de controleurs van de invulling van de ureninvulling en neemt de afdelingsleider "maatregelen als blijkt dat je het tekort onvoldoende hebt ingevuld"
??? Was dat niet juist het probleem van de school? Moet de puber het dan oplossen? Natuurlijk kan zelfstudie geen kwaad, natuurlijk is het zinvol tussenuren te besteden aan huiswerk maar tegen pubers zeggen dat je iets MOET met argumenten die ze niet raken, is misschien wel vragen om protesten. Het lijkt me dat er andere manieren zijn om het zogenaamde tekort zinvol in te vullen. Een uitdagende opdracht wordt wellicht sneller uitgevoerd dan standaard huiswerk maken, 'opgesloten' in een mediatheek.
Een opgehokte puber in plaats van een scharrelpuber, het wordt echt een nieuwe fase voor ons.
Lees meer...
Vandaag met de jongens op de fanclubdag geweest van het programma Wie is de mol.  Het is bijna een traditie hierbij aanwezig te zijn. Wekenlang met het gezin gekeken en gepuzzeld om er uiteindelijk achter te komen dat we het -weer- mis hadden.  Edo was dus niet de Mol. Dennis wel. Het maakt voor de "afterparty" niet uit. Van alle aanwezige kandidaten verzamelen ze foto's en handtekeningen. (zie ook Spits-verslag)
 
 
Lees meer...
Vanavond met de puber naar de Uri Geller Show gekeken. Allemaal heel bijzonder. De mentalisten doen ons versteld staan en dus pakken we de camera erbij als Uri himself interactief met de kijkers aan de slag gaat. Zal ook onze tafel bewegen????
 
Voordat u de schokkende beelden gaat bekijken, één vraag die mij intrigeert:  Waarom zitten de mentalisten in spanning te wachten op de uitslag? Kennen ze die niet van tevoren? 
 
 
Lees meer...
Vorige week was me het weekje wel. Het begon op zo'n zondag waarop vrolijk werd gezegd dat alles onder controle was en dat er dus evenzo vrolijk een groot deel van de vrije zondag bij een vriendje kon worden doorgebracht. Soms zie je de bui al hangen en ik voelde me net Erwin Krol: de bui viel dinsdagavond, precies zoals voorspeld. De dag ervoor bleek al dat de zondag beter besteed kon worden aan het werkstuk. Dat constateer je op maandag als de schooldag laat eindigt, er een voetbaltraining gepland is én er nog regulier huiswerk is. Kortom, dinsdag dus werken aan het werkstuk. Deadline voor inleveren? U raadt het al: woensdag. Dinsdagavond was zo'n avond waarop Bill Gates blij mag zijn dat er geen spraakherkenning in Windows en Office zit. Het is maar goed dat wat ik hoorde geen commando's waren want anders had er nu een rokend hoopje as in de hoek van de kamer gestaan. Er werd gewerkt met een tekstverwerker en dat is nu eenmaal geen game. Dat betekent:
  • het is niet leuk om mee te werken,
  • er is weinig ervaring ermee,
  • er komen "onverklaarbare" fouten uit de sofware
  • er is een probleem!
Plots was het met bloed zweet en tranen geschreven hoofdstuk 4 onvindbaar. Voorzichtig opperde ik dat hij een ander hoofdstuk had opgeslagen als hoofdstuk 4 of iets dergelijks. Dat was niet het geval beweerde de puber dus het was de schuld van Word. Terugvinden was ook een probleem want flarden van het werkstuk waren op vier (!) plekken opgeslagen: in een mailbijlage; in een gedeelde netwerkmap; in een gedeelde MSN-map en in zijn eigen Mijn Documenten. Toen ook File Recovery niets opleverde zat er niets anders op dan opnieuw te beginnen. Kort voor middernacht zat papa te printen en stopte hij het eindresultaat in een omslagmap.

Woensdag was een bijkomdag. Immers we waren uitgenodigd aanwezig te zijn bij de uitslag van de finale van La France en jeu, een wedstrijd waarmee de sectie Frans het vak extra onder de aandacht van de derdeklassers wilde brengen. Een heuse competitie waarbij alle derdeklassen + 2vmbo aan meededen. Na voorrondes kwamen uit elke afdeling 10 leerlingen samen in de finale. Onze puber zat bij de 10 VWO3-finalisten en mocht zijn tanden bijten op een aantal pittige MC-vragen. Terwijl de jury de zich boog over de antwoorden, zaten de kandidaten + fans aan een drankje en hapje te wachten op de vraag: naar wie gaat de dinerbon? en welke mavo-, havo- en vwo-leerling wint die twee Thalyskaartjes naar Parijs?
Papa kan trots zijn: de puber mag naar Parijs.
 
En vanaf deze plek ook de complimenten aan de sectie Frans voor dit prachtige initiatief om het Frans de aandacht te geven die het verdient!
 
 
 
Lees meer...   (1 reactie)
Boete bij te weinig les, stond er in het nieuwsbericht.  Daar heeft onze puber op zijn school geen last van. Zo rond de kerstvakantie is een aantal lessen uitgevallen en keurig netjes opgevangen met ....... video's van de Lama's bekijken, zoetsappige films op dvd bekijken enz.
 
Als het zo doorgaat wordt films kijken een apart vak! (in profiel C&M??)
 
Lees meer...
4n de vakantietijd moeten er soms pubers en prepubers van het beeldscherm gerukt worden om te laten zien dat er naast een virtuele wereld ook een echte wereld is. Alhoewel, als je dan pinguïns in de Maas ziet en Pippi Langkous in de polder,  kijk je wel een beetje raar op uiteraard.
 
 
 
 
 
Gelukkig zijn het geen hallucinaties. Het is  allemaal te zien in Railz Miniworld in Rotterdam.
Vlakbij het Centraal Station wordt sind vorig gewerkt aan de grootste modelspoorbaan van Europa. Het deel Kust en Polder en Stad & Haven zijn inmiddels gereed en beslaan reeds 280 m2. Eind dit jaar zal het deel Wereldstad met zo'n 175 m2 oppervlak klaar zijn.
De bouwers laten zien tot in welke perfectie zij het modelspoorbaan-bouwen beheersen. De kleinste details laten de bezoekers zowel verbazen als lachen. De pinguïns bijvoorbeeld zijn een soort "running gag" volgens mij want ik heb ze op meerdere plekken gezien.
Een bezoek is zeker de moeite waard. Leuk detail: elke 24 minuten wordt het even nacht zodat het gehel complex met alle lampjes goed te zien is.
Meer foto's hier 
Lees meer...
In de aanloop naar het rapport zijn we in een drukke periode beland van toetsen. Aan tafel is er iedere avond een update van de voorbereidingen voor die toetsen door de puber. Morgen staat wiskunde op het programma en de puber heeft dat vak tot nu toe met twee vingers in de neus doorlopen. Zoals hij zelf zegt: "daar valt niets aan te leren, dat moet je gewoon begrijpen"Voor de toets morgen hoefde hij niets te doen want hij begreep het allemaal wel. Aangezien we merken dat in de middenbouw het toch echt wel lastiger aan het worden is en we als ouders onze bezorgdheid graag tonen (!?), wilden we zekerheid hebben; "Heb je echt niets over het hoofd gezien?; Zijn er geen formules die je nog even door moet nemen? Zijn er nog oefenopgaven die je kan doen?
Antwoorden waren Nee, nee en nog 's nee.
Dan maar de volgende truc: Joh, voor papa is het zo lang geleden, die lineaire en kwadratische functies zeggen me niets meer. heb je even? Kan je m'n geheugen opfrissen?
Ik kreeg dus een lesje in functies. Af en toe werd de uitleg onderbroken omdat de puber even in de marge van het papiertje iets moest "testen". Vervolgens werd de uitleg hervat.
Bij de kwadratische functies merkte ik op dat alle voorbeelden telkens in het nulpunt van de grafiek 'starten'. Er waren ook voorbeelden van een parabool die start op een ander punt op de y-as maar wel telkens bij x=0. Ofwel, hoe krijg ik een parabool die in x=3 start? De puber wist het niet;in het boek stond het ook niet. komt het in een ander hoofdstuk voor?? Afijn, de map werd erbij gehaald om te kijken of het bij de aantekeningen stond. Daar vonden we niets. het boek werd erbij gehaald. Ook niets. Dan maar even googlen om vervolgens een applet tegen te komen die ons het antwoord gaf. Na een beetje spelen ermee zag de puber een patroon: als y=x2 dan zit je in startpunt 0,0. Maak y=(x-3)2 en je ziet de parabool naar rechts schuiven, langs de positieve getallen op de x-as.
Conclusie van de puber: dan zal-ie met y-1 = (x-3)2 wel langs de y-as naar boven schuiven! en met positieve getallen verplaatst de parabool zich langs de negatieve y-as en x-as. Even checken met wat getallen en... het klopt.

Wat we wilden is gelukt: we hebben een uur lang aan wiskunde besteed, vragen geformuleerd, hulpmiddelen gebruikt, oplossingen gezocht én oplossingen gevonden! Bovendien ging de puber tevreden naar z'n kamer
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl