du prof de français.punt.nl
De software van de webcam is geupdatet. ik zie nu dubbel geloof ik
 
Lees meer...
Aan tafel kwam een diepe zucht dit weekend; "Komende week 8 toetsen Pap. Ik word daar echt spuugziek van".  Bij deze opmerking weet ik al dat er binnenkort weer een tafelavondjes komt. Ik hoef de jaarkalender er niet bij te pakken: als het aantal toetsen in een week ineens exponentieel stijgt, is er een afsluiting van een periode in zicht. Er moeten cijfers geoogst worden. Dus als er sinds begin september nog niet voldoende cijfers zijn verzameld, moet er nu een inhaalslag gemaakt worden.
Volgens mij is dit een kwestie van plannen. Van toetsspreiding. Maar dat is voor menig docent wellicht toch nog lastig lijkt het wel.
 
Afijn, we helpen wel deze week door te komen door te overhoren. dan stijgt mijn/onze kennis van de diverse vakken ook weer (of wordt het opgefrist?)
Lees meer...   (3 reacties)
Bij een aantal studenten IVG (instituut voor gezondheidsopleidingen) is nu een zekere stress aanwezig vanwege een error in de competentiematrix. Op het moment dat bij een comptetentie de beschikbare studieroutes werden opgevraagd, verscheen een servererror.
Voor al die studenten is er goed en slecht nieuws:
Het goede nieuws: het probleem is opgelost en getest in onze testomgeving
Het slechte nieuws: de update vindt aanstaande woensdagnacht plaats.
Dus even geduld!
 
Lees meer...
Capelle bruist dus hebben ze voor elk weekend in september een aantal leuke activiteiten georganiseerd. En zo kan het het gebeuren dat een wereldster zomaar onder het metroviaduct voor een honderdtal bezoekers zijn grootste hits speelt. Goed, mooi en vooral ... bijzonder. De puber was er ook bij en vond het a) ach het gaat wel en b) raar die swingende 50-ers.
 
Papa en de puber gingen laat naar bed deze avond.
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees meer...
Gelukkig, er is een onderzoek gedaan! 
Het niveau van de luistervaardigheid voor Frans en Duits is in de afgelopen elf jaar sterk afgenomen op alle schooltypen. Dat blijkt uit onderzoek van Cito-onderzoeker Alma van Til, dat gepubliceerd is in het aprilnummer van het Levende Talen Magazine
Heeft deze onderzoeker dan de afgelopen jaren de geluiden van de talendocenten niet opgevangen??? Elf jaar geleden stond de Tweede Fase in de steigers en stond de uitholling van de talen al bijna zwart op wit.
Volgens Van Til zijn niet alleen de toetsen zelf over de jaren heen gemakkelijker geworden, ze worden ook steeds soepeler beoordeeld. Het enige wat niet is veranderd is het aantal leerlingen dat voor de kijk- en luistertoetsen zakt. Omdat dat aantal nooit boven de 35 procent uitstijgt, lijkt het alsof er weinig aan de hand is. Maar het onderzoek laat zien dat wel degelijk sprake is van niveaudaling.
Als de normen hetzelfde waren gebleven, zouden meer leerlingen lagere cijfers halen, zouden eindexamencijfers dalen, kijken ouders nog kritischer naar de kwaliteitskaarten. Tja, dan kan je maar beter de normen telkens aanpassen.
Het onderzoek zegt niets over de oorzaken van de niveaudaling.
 Maar dan vraag ik me af waar het onderzoek voor gediend heeft!!
Lees meer...
Op dinsdag 24 april 2007 organiseert de Gebruikersvereniging Three Ships N@Tschool! voor het zesde opeenvolgende jaar de Nationale Gebruikersdag. Ook dit jaar is weer gekozen voor de locatie van de School voor de Toekomst in 's-Hertogenbosch.

Parallelsessies

In een groot aantal parallelsessies (18 stuks!) zullen presentaties en hands-on workshops verzorgd worden, best-practices worden gedemonstreerd en zullen een aantal leerlingen vertellen hoe zij het ervaren om met ThreeShips N@Tschool! te werken. Verder is er ook aandacht voor het gebruik van content in de leeromgeving.

Namens de Hogeschool Rotterdam zullen Michel Duijvestijn (SCICT) en André Hoogmoed  (S&O) workshops verzorgen over respectievelijk Gebruikers- en Permissiebeheer en Portfolio in de Praktijk

 Keynote speaker
In de ochtendsessie is Wilfred Rubens keynote speaker. Hij is momenteel werkzaam als beleidsmedewerker voor het College van Bestuur van de Gilde Opleidingen en expert in e-learning en de onderwijsinhoudelijke implementatie ervan. 
 
Meer over het programma en de inschrijving is te vinden op de site van de gebruikersvereniging 
Lees meer...
Er moet een parlementair onderzoek komen waaruit moet blijken wat de oorzaken zijn dat alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar tot de situatie van nu hebben geleid: klagende docenten, klagende studenten; dalend niveau enz enz.
De uitkomst zal wel zijn: " de plannen waren OK maar de uitvoering was belabberd". Ofwel, de docenten en schoolleiders krijgen waarschijnlijk de zwarte piet toegespeeld. "Zij hebben al die fantastische plannnen toch maar verkeerd uitgevoerd en misschien zelfs verkeerd begrepen!;  Stom van die schoolleiders dat ze niet op tijd hebben ingegrepen!"
Nog voordat er een uitkomst is voel ik het al als een trap na. Ergens begin jaren 90 was er in Bilthoven of Zeist een eerste bijeenkomst over de Tweede fase. Ginjaar-Maas vertelde overenthousiast hoe mooi het onderwijs eruit kon zien mits we de leerlingen maar meer zelf konden laten doen. Vooral niet teveel sturen maar "coachen". Legitimering: het vervolgonderwijs klaagde dat de leerlingen teveel de diepte ingingen en te weinig in de breedte konden gaan. "De aansluiting op het vervolgonderwijs was één groot gat dat gedicht moest worden". De docenten ,mezelf incluis, liepen achter deze ideeén aan. Toen bleek dat de praktijk er toch wat anders uit kwam te zien - alles budget neutraal!- trokken we aan de bel. Maar ja, dat was te laat en onze argumenten waren niet relevant. "Hoe kan je na twee jaar concluderen dat Frans 1 op het HAVO de leerling onvoldoende kennis biedt? "of "De VWO-er heeft juist schrijven en lezen nodig in het vervolgonderwijs!".
Toen de leerlingen in 1999 in Den Haag wat auto's omgooiden en Adelmund het spreken onmogelijk maakten, was er binnen datzelfde schooljaar een aanpassing van het programma. De andere dag riep HAVO-4 al wat ze niet meer hoefden te doen voor mijn vak omdat "het programma gisteren was aangepast". Toen de "Heelmeesters" zich ijverden voor de talen als heelvak ging er wat meer water door de Rijn maar... we kregen gelijk. De docenten Frans en Duits kregen weer een heelvak!, helaas moest het wel binnen de tijd die er was en die was door andere lessentabellen een stuk beperkter geworden.
Nu ik niet meer lesgeef en in het HBO werk (als niet-lesgevende trouwens) zie ik de discussie deels op een afstand aan maar tegelijkertijd toch ook weer van dichtbij. Immers, de HBO-docenten die nu met de studenten aan de slag zijn, zijn in feite aan de slag met de kids die ik toen in de klas heb gehad. En eigenlijk is het logisch dat ze klagen.
Gelukkig krijgen zij het wel voor elkaar:na wat klachten in de media over een tekort aan onderwijstijd en een gebrekkige/onvolledige begeleiding, komt er nu een onderzoek!.
Dat is leuk voor hen en ik misgun het hen niet. Ze kunnen er immers ook niets aan doen dat docenten moeten roeien met de riemen die ze hebben, binnen de tijd die ze krijgen, met de middelen die er nog steeds zijn.
Maar het onderzoek is op voorhand is niet leuk voor bijvoorbeeld die SL-Coach die 60 studenten begeleiden moet. Die voelt zich misschien als een roepende in de woestijn, net al ik toen. Waarom waren er geen directe aanpassingen toen docenten aan de bel trokken? Waarom werden mijn argumenten niet gehoord?Afijn, een onderzoek dus en ......: "er worden mensen vanuit het werkveld bij betrokken" zegt Mariette Hamer in het Journaal vanavond. Nu dus wel.
Tja, dan is dat onderzoek wat mij betreft nu al de ultieme trap na.
Lees meer...
Via Karel Geenen is mijn foto toegevoegd aan het Gezicht achter den Nederlandsche Weblog. Het is nu al een illuster gezelschap zo te zien
Lees meer...
Ik heb toch wel een beetje getwijfeld of ik naar de NOT zou gaan. Er waren hier en daar wat berichten waaruit ik de indruk kreeg dat er niet veel nieuws op "HBO-gebied" te zien of ontdekken was.
Maar goed, dankzij een gratis toegangskaartje en een vakbond die het treinkaartje fors "subsidieerde" naar Utrecht afgereisd.
Los van het hoge huishoudbeursgehalte (volle boodschappentassen, pennen, pepermuntjes graaien enz) en de grote drukte, was er toch wel het een en ander te zien.
Mijn oog viel op CLIP , een docententool die op intuïtieve en vriendelijke wijze een docent zijn lesmateriaal laat maken, bewerken en opslaan zonder dat er lastig gedaan wordt met "moeilijke" html-editors.
Iets om in de gaten te houden omdat het naadloos past bij het CMS van de ELO op de HR.
De voorbeelden op de NOT waren overtuigend genoeg om in de toekomst eens nader met CLIP kennis te maken
Lees meer...   (1 reactie)
Nieuwe pagina 1Dus hier moet iets komen te staan zoals een link naar een site

Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl