du prof de français.punt.nl
Vandaag heb ik op de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap met een dekaan gesproken over hun LOB-traject. Dit naar aanleiding van de brainstormsessie op de HR eind september. Hoe werkt het daar nu in de praktijk? Leerlingen vullen een groot aantal formulieren in waarmee ze als het ware verantwoording afleggen bij de dekaan. Heb ik een open dag bezocht? Heb ik met een student of beroepsoefenaar gesproken en zo ja, wat heb ik ervan geleerd? De opdrachten zijn via de website te zien en/of als formulier bij de dekaan af te halen.
Ook de dekaan geeft aan dat de leerlingen LOB zien als een "apart" vak waarin de werken om in ieder geval aan hun aantal uren (40) te komen. Wat dat betreft is er niet veel verschil met SLB. De student doet het e.e.a zodat hij in aanmerking komt voor 3 studiepunten (3x28 uur).
Het DU-project Inzoomen op Studieloopbaanbegeleiding toont aan dat het mogelijk is dit te doorbreken door SLB centraler in het curriculum te plaatsen.
Afijn, ons gesprek was dan ook gecentreerd rond de vraag hoe je de student/leerling meer betrokken kan laten zijn mij SLB/LOB? En hoe kan je daarbij dat portfolio (al dan niet digitaal) inzetten?
Denkende aan de vele ePortfolio presentaties vorige week in Cambridge, is er wellicht een reden te vinden in het ontbreken van een motivatie en misschien zelfs het ontbreken van een emotionele band met het portfolio (met dank aan Helen Barret's keynote).
Ter afronding is in ieder geval bedacht dat de dekaan bij wijze van proef de leerlingen een presentatie wil laten maken voor 3e-klassers waarin ze duidelijk maken waarom ze voor hun vervolgopleiding gekozen hebben/kiezen. Een mooi initiatief. De bestaande opdrachten zijn dan wellicht slechts ter ondersteuning en niet meer leidend bij LOB
Lees meer...
Naar aanleiding van mijn demo op het Comeniuscollege in mei, hebben nu ook andere scholen die het N@Tschoolportfolio gebruiken een idee gekregen wat het portfolio is en hoe het SPIN-model daarbij een handig hulpmiddel is. Voor sommigen was het een "eye-opener". Het Oostvaardercollege zal me in ieder geval uitnodigen om in januari het verhaal nogmaals aan een grotere groep te vertellen
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl