du prof de français.punt.nl
De ultieme trap na
Er moet een parlementair onderzoek komen waaruit moet blijken wat de oorzaken zijn dat alle onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar tot de situatie van nu hebben geleid: klagende docenten, klagende studenten; dalend niveau enz enz.
De uitkomst zal wel zijn: " de plannen waren OK maar de uitvoering was belabberd". Ofwel, de docenten en schoolleiders krijgen waarschijnlijk de zwarte piet toegespeeld. "Zij hebben al die fantastische plannnen toch maar verkeerd uitgevoerd en misschien zelfs verkeerd begrepen!;  Stom van die schoolleiders dat ze niet op tijd hebben ingegrepen!"
Nog voordat er een uitkomst is voel ik het al als een trap na. Ergens begin jaren 90 was er in Bilthoven of Zeist een eerste bijeenkomst over de Tweede fase. Ginjaar-Maas vertelde overenthousiast hoe mooi het onderwijs eruit kon zien mits we de leerlingen maar meer zelf konden laten doen. Vooral niet teveel sturen maar "coachen". Legitimering: het vervolgonderwijs klaagde dat de leerlingen teveel de diepte ingingen en te weinig in de breedte konden gaan. "De aansluiting op het vervolgonderwijs was één groot gat dat gedicht moest worden". De docenten ,mezelf incluis, liepen achter deze ideeén aan. Toen bleek dat de praktijk er toch wat anders uit kwam te zien - alles budget neutraal!- trokken we aan de bel. Maar ja, dat was te laat en onze argumenten waren niet relevant. "Hoe kan je na twee jaar concluderen dat Frans 1 op het HAVO de leerling onvoldoende kennis biedt? "of "De VWO-er heeft juist schrijven en lezen nodig in het vervolgonderwijs!".
Toen de leerlingen in 1999 in Den Haag wat auto's omgooiden en Adelmund het spreken onmogelijk maakten, was er binnen datzelfde schooljaar een aanpassing van het programma. De andere dag riep HAVO-4 al wat ze niet meer hoefden te doen voor mijn vak omdat "het programma gisteren was aangepast". Toen de "Heelmeesters" zich ijverden voor de talen als heelvak ging er wat meer water door de Rijn maar... we kregen gelijk. De docenten Frans en Duits kregen weer een heelvak!, helaas moest het wel binnen de tijd die er was en die was door andere lessentabellen een stuk beperkter geworden.
Nu ik niet meer lesgeef en in het HBO werk (als niet-lesgevende trouwens) zie ik de discussie deels op een afstand aan maar tegelijkertijd toch ook weer van dichtbij. Immers, de HBO-docenten die nu met de studenten aan de slag zijn, zijn in feite aan de slag met de kids die ik toen in de klas heb gehad. En eigenlijk is het logisch dat ze klagen.
Gelukkig krijgen zij het wel voor elkaar:na wat klachten in de media over een tekort aan onderwijstijd en een gebrekkige/onvolledige begeleiding, komt er nu een onderzoek!.
Dat is leuk voor hen en ik misgun het hen niet. Ze kunnen er immers ook niets aan doen dat docenten moeten roeien met de riemen die ze hebben, binnen de tijd die ze krijgen, met de middelen die er nog steeds zijn.
Maar het onderzoek is op voorhand is niet leuk voor bijvoorbeeld die SL-Coach die 60 studenten begeleiden moet. Die voelt zich misschien als een roepende in de woestijn, net al ik toen. Waarom waren er geen directe aanpassingen toen docenten aan de bel trokken? Waarom werden mijn argumenten niet gehoord?Afijn, een onderzoek dus en ......: "er worden mensen vanuit het werkveld bij betrokken" zegt Mariette Hamer in het Journaal vanavond. Nu dus wel.
Tja, dan is dat onderzoek wat mij betreft nu al de ultieme trap na.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl