du prof de français.punt.nl
papa en de puber (19).... in een nieuwe fase.
Hevig verontwaardigd komt de puber thuis. 'Ze hebben voor me uitgerekend dat ik 4,8 uur tekort kom. Je denkt toch zeker niet dat ik dan langer op school blijf!' Het begin van de woedeuitbarsting wordt vergezeld door een brief die de afdelingsleider aan de leerlingen heeft uitgedeeld. Daarin wordt uitgelegd dat er voor elke leerling een aantal uren te weinig in het rooster staat zodat er 'een verplichte norm niet wordt gehaald'. Ja hoor, het geëmmer over de uren is alweer gestart. Op de voorlichtingsavond wordt er door ouders hevig over gediscussieerd. In de bovenbouw hebben de leerlingen met al die verschillende profielen en vakkeuzes bijna een persoonlijk rooster zodat er per leerling een aparte rekensom is gemaakt voor het aantal uren dat 'ze missen'. De getallen vlogen om de oren: "mijn dochter moet 7 uur inhalen"; "de mijne 4,8". Het begon me te duizelen. Waar praten we over? welke norm? De school neemt 1000 uur als uitgangspunt, op de site van OCenW lees ik 960 (minimum) bij 40 weken; de school rekent weer met 36,5 weken, enz enz. De hele getallendiscussie werd een brij en waar het om gaat, goed onderwijs, leek wel naar de achtergrond te zijn verschoven.
In de ogen van de leerlingen is het alleen maar onduidelijker geworden. Op het moment dat ze na heel veel mentorlessen in de derde klas tot een verantwoorde profielkeuze zijn gekomen,  de vakken in de vrije ruimte hebben gekozen,  de SLU's hebben 'bestudeerd' en zich hebben voorbereid op 3 jaar tweede fase, wordt in de tweede schoolweek eenvoudig gezegd dat ze uren tekort komen. Sterker nog, het wordt benoemd als "uren gemist". Ik keek naar het rooster van de puber (26 lesuren; 3 tussenuren) en vroeg me toch echt af wat hij nu precies mist: er staat 3 uur Nederlands, 2 uur WisD, 2 uur WisB, 3 uur Frans, 4 uur Latijn en ga zo maar door. Geen onaardig lesprogramma zou ik zeggen. Wat hij dus mist, is mij niet duidelijk. Mist hij een uur Natuurkunde soms? of een uur Scheikunde? met de formulering "uren missen" kom ik niet ver. De school wel: de puber mist een aantal uren ( " niet onze schuld; vraagt u maar aan Bijsterveld"), deze moet hij inhalen (?) en de oplossing is vervolgens snel gevonden. De V4-pubers moeten (jawel: MOETEN) die uren besteden aan zelfstudie in bijvoorbeeld de mediatheek onder de leiding van een mediathecaresse of bibliotheekmoeder.  In plaats van begeleide onderwijstijd onder leiding van een docent is hier sprake van surveillance door een niet-docent of vrijwilleger. Ofwel, het bekende ophokken is alweer begonnen. Meest opvallende en in feite ook meest storende in  deze situatie is het gemak waarmee de problemen waar de school mee worstelt naar de leerlingen wordt doorgeschoven. In de brief aan de leerlingen wordt gesteld dat "plannen nu heel belangrijk wiordt" Daar is in de onderbouw nooit aandacht aan besteed!!. Vervolgens zijn de mentoren de controleurs van de invulling van de ureninvulling en neemt de afdelingsleider "maatregelen als blijkt dat je het tekort onvoldoende hebt ingevuld"
??? Was dat niet juist het probleem van de school? Moet de puber het dan oplossen? Natuurlijk kan zelfstudie geen kwaad, natuurlijk is het zinvol tussenuren te besteden aan huiswerk maar tegen pubers zeggen dat je iets MOET met argumenten die ze niet raken, is misschien wel vragen om protesten. Het lijkt me dat er andere manieren zijn om het zogenaamde tekort zinvol in te vullen. Een uitdagende opdracht wordt wellicht sneller uitgevoerd dan standaard huiswerk maken, 'opgesloten' in een mediatheek.
Een opgehokte puber in plaats van een scharrelpuber, het wordt echt een nieuwe fase voor ons.

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl