du prof de français.punt.nl
Competentiematrix met videobeelden
 
Als eerste en vooralsnog enige heeft het Ruud de Moor Centrum, lerarenexpertisecentrum van de Open Universiteit Nederland, een digitale competentiematrix voor leraren mét videobeelden van beroepssituaties op internet beschikbaar.

Enkele tientallen voorbeeldsituaties uit de beroepspraktijk zijn op beeld vastgelegd in samenwerking met ongeveer honderd docenten uit basis- en voortgezet onderwijs. Die beelden geven onmiddellijk en herkenbaar weer hoe leraren in de praktijk kunnen voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld.

Bekwaamheidseisen

De competentiematrix voor leraren is gebaseerd op de lijst van zeven bekwaamheidseisen die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) op verzoek van het ministerie van onderwijs is geformuleerd. Die eisen zijn: interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk-didactisch en organisatorisch kunnen omgaan met leerlingen, kunnen werken in het team, kunnen omgaan met ouders en andere betrokkenen en tot slot aandacht voor eigen reflectie en ontwikkeling. In de matrix zijn die bekwaamheidseisen verdeeld in gedetailleerde competenties, gekoppeld aan verschillende werksituaties.

Voor wie?

De RdMC-competentiematrix is in de eerste plaats bedoeld voor leraren, en daarnaast voor iedereen die onderwijsgerelateerd werk doet. De competentiematrix is ook voor studenten (en hun opleiders) in een lerarenopleiding, zodat zij hun persoonlijke ontwikkelingsplannen kunnen afstemmen op de zeven competenties in de matrix. Ten slotte kunnen ook schoolbestuurders, directieleden en de personeelsafdelingen de matrix gebruiken om scholing van leraren verder te helpen ontwikkelen en te ondersteunen

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl