du prof de français.punt.nl
Papa en de puber (21) ...... die studeert
Vanavond kwam de puber hevig briesend thuis van een hertentamen bij de studie econometrie. Ook nu weer ging er het een en ander mis. Ten eerste was er de eerste opgave die uit 3 delen bestond en waarvan de uitkomst uit onderdeel 1 nodig was voor de onderdelen 2 en 3. Iedere student wist dat de uitkomst nooit boven de 100 kon zijn maar toch was dat bij een groot aantal het geval. Daarmee was het onmogelijk om aan deel 2 en 3 van de opgave te beginnen. Volgens de studenten die hierover hardop klaagden, kon het niet anders of er zat een fout in de opgave. Een andere verklaring voor het feit dat zovelen vastliepen, was er niet. De surveillante besloot hiervan een notitie (klacht?) te noteren op het protocol.  Tijdens opgave 2 kwam een docent binnen met een correctie voor opgave 2. Het was niet de docent die verantwoordelijk was voor dit tentamen (de verantwoordelijke docent was met vakantie) maar hij had blijkbaar wel de instructie gekregen bij elke student een briefje neer te leggen met de juiste gegevens. Daarmee was opgave 2 wél correct te maken. Dit alles roept toch wat vragen op. Ten eerste: hoe kan een hertentamen een zodanige fout bevatten dat alle studenten hiermee een verkeerde uitkomst krijgen en dus het vervolg van de opgave niet kunnen maken? Ten tweede, waarom komt het erratum bij de opgave terwijl de studenten er al mee bezig zijn? Ik begrijp dat niet omdat ik van een hertentamen mag verwachten dat het door de docent al 's een keer is gemaakt en wellicht afgenomen. Pas als je het zelf maakt, zie je wat er niet aan klopt. Vervolgens begrijp ik niet dat men studenten die, toch al nerveus voor een hertentamen, tijdens de sessie worden gestoord met het aanleveren van juiste gegevens. Als ik dit zou doen bij een schoolexamen havo5 of vwo6 word ik direct op het matje geroepen, het schoolexamen ongeldig verklaard en mag ik onder supervisie en overleg een nieuwe maken. Maar ja, dat is voortgezet onderwijs en geen 'wetenschappelijk onderwijs'

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl