du prof de français.punt.nl
So You Think You Can Teach

 

De titel verwijst niet naar een nieuw tv-format dat aan de brein van John de Mol is ontsproten.  Nee, So You Think You Can Teach was mijn eerste reactie na een brief van een ouder die uitgebreid vertelde hoe volgens hem het in mijn lessen en in mijn organisatie had moeten gebeuren. Altijd leuk om te lezen hoe ouders de reacties van hun kind en de verhalen omzetten naar een mening die bij henzelf tot boosheid leidt en bij mij alleen maar opperste verbazing. Immers, alle informatie omtrent het huiswerk, leerwerk, planning enz. is permanent beschikbaar, inzichtelijk en transparant. De leerling én de ouder kan van dag tot dag zien wat je als docent gaat doen. Resultaten van die inspanningen zijn eveneens direct oproepbaar: zodra ik een cijfer in het systeem zet, is deze voor de leerling en ouder in beeld. Via de app hebben de leerlingen bij wijze van spreken het cijfer al in beeld op het moment dat ik het invoer.

Maar dan die ouder: zodra er een centimeter afgeweken wordt van een planning, een onderdeel anders wordt uitgevoerd of dat er zelfs iets wordt toegevoegd, dan breekt de pl....s uit. Dan wordt de moeite genomen om lange mails en brieven te schrijven om vooral duidelijk te maken dat er maar één de zaken fout aanpakt: de docent.  Dat is de persoon die de fout maakt en niet het prinsje/prinsesje ! 

Ik heb geen bezwaar dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind maar soms gaat men naar mijn mening net iets te ver. Inmiddels heb ik bijna het equivalent van 2 lesuren besteed aan de ouders, de mails, de leerling, gesprekken met teamleider en de mentor. Ouderparticipatie? OK,  maar dan net als met drinken.... met mate

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl